Top Tourist pocetna strana
Bookmark and Share
Ovde mozete citati nase pravilnik putovanja.

VAŽNOST KARTE

Povratna karta važi 30 dana od dana izdavanja, i ne može se koristiti dva puta u istom smeru.

KARTE SA POPUSTOM

Pravo na određenepopuste imaju:
deca od 6-12 godina,
đaci,
studenti
Deca do 6 godina ne plaćaju kartu ali i nemaju svoje sedište.

ODJAVA PUTOVANJA / REFUNDIRAJE

Putovanje se može odjaviti, odnosno kupljena karta otkazati najkasnije 1 sat pre polaska autobusa.
U tom slučaju karta se refundira sa 10% umanjenja od ukupne cene karte.

UPLATA KARTE

Karta kupljena preko call centra može se uplatiti najkasnije 1 dan pre putovanja, u suprotnom prevoznik ima pravo da izbriše rezervaciju.

PRTLJAG

Putnik svoj prtljag mora smestiti u za to predviđen prostor u autobusu uz određenu naknadu po cenovniku firme, osim jedne male ručne torbe koju ima pravo da unese u autobus s tim da ne ometa ostale putnike. Ručni prtljag koji se unese u autobus može se smestiti isključivo pored svojih nogu ili u galeriju autobusa, nikako na sedište.

Za svoj prtljag, putnik je obavezan da uzme prtljažnu kartu sa istim brojem koji je zalepljen i na torbi, i na kojoj piše cena prtljažne karte, i istu čuva do kraja putovanja kako bi mogao da uzme svoj prtljag iz autobusa po izlazku.
Strogo je zabranjeno ući u autobus sa životinjom bez svog kaveza i bez dogovora sa agencijom.
U slučaju da životinja ometa putovanje i udobnos ostalih putnika, osoblje autobusa ima pravo da uskrati vožnju putniku sa životinjom bez ikakvog prava na refundiranje karte. Putnik sam snosi odgovornost za sadržaj svog prtljaga.


TOP TURIST Vam želi udobno putovanje!

S poštovanjem,

„Top Turist“ d.o.o. Grabovica